Forskning viser at foreldre er de viktigste rusforebyggerne. I perioden 13-17 år vil de fleste ungdommer møte på, ta standpunkt til og etablere en måte å forholde seg til alkohol. Ster&Klar har som mål å utsette ungdommens alkoholdebut ved å gi foreldre verktøy og kunnskap om ungdom i dagens samfunn.

Hvordan bli med i Sterk&Klar?

Vi skriver kontrakt med enkeltskoler ved FAU og rektor. I kommuner hvor flere skoler deltar, kan vi skrive kontrakt med kommunen, f.eks. ved SLT-koordinator. 

Vi skriver kontrakt for tre år slik at trinnet som begynner i 8. klasse deltar i programmet ut ungdomsskolen. Hvis dere ønsker å avslutte samarbeidet, kan kontrakten sies opp ved slutten av hvert skoleår. 

Det medfører lite ekstraarbeid for skolen å bli med i Sterk&Klar. Skolene videresender informasjon fra oss i deres kanaler. Utover dette stiller skolene med lokaler og eventuell kaffe, så ordner vi resten! Treffene kan gjerne legges sammen med foreldremøter. 

Hva er Sterk&Klar foreldretreff?

Programmet består av fire foreldretreff i løpet av ungdomsskoleårene. Et typisk foreldretreff varer i to timer.

  • Den første timen er et foredrag av en av våre formidlere. Temaene har stor spennvidde, og handler om alt fra foreldrerollen, sosiale medier, psykisk helse, gaming, rusbruk, og overgang til videregående skole.
  • Den siste timen fasiliterer vi samtaler mellom foreldrene, jobber med caser og deler erfaringer

Foredragene blir presentert av en av våre flinke formidlere. De har alle fått opplæring gjennom Sterk&Klar, men deres personlige egnethet er vektlagt. Formidlerne deler ofte fra sine egne erfaringer og har som mål å fasilitere konstruktive diskusjoner.

Til slutt legger vi opp for at foreldrene skal lage felles regler for trinnet, slik at de er klare for å takle ungdomsårene sammen. 

Ungdomskontrakt og skolearrangement

Ungdommene får mulighet til å signere en kontrakt med sine foreldre som tilsier at ungdommene skal holde seg rusfrie ut ungdomsskoleårene. Hvis foreldrene i slutten av 10. klasse bekrefter at avtalen er holdt, er ungdommene med i trekningen av kr. 20.000. 

Vi oppfordrer også FAU til å lage et arrangement for foreldre og elever i løpet av ungdomsskoletiden, og gir FAU kr. 5.000 i støtte til dette arrangementet. Det vil jo medføre noe arbeid for FAU, men er noe dere kan få mye igjen for! Det er ikke noe krav om å ha dette arrangementet, men det anbefales. 

En gruppe voksne mennesker sitter ved pulter i en sirkel