Det skjer mye nytt og spennende i overgangen fra ungdomsskole til videregående. Det er nye fag, ofte ny skole, nye klassekamerater og planleggingen av russetid begynner for noen allerede i 1. klasse på videregående. Denne overgangen merker også foreldre ved at de ofte kan føle at de ikke har like mye oversikt lenger og mindre eller lite kontakt med andre foreldre i klassen og på trinnet.

Ungdatatall viser at det skjer et hopp i alkoholbruken blant ungdom når de begynner på videregående, og selv om cannabisbruken blant norsk ungdom er veldig lav skjer det likevel også et hopp i bruken av dette. De aller fleste er myndige når russetiden går i gang, men hvordan kan man som forelder likevel bidra til at ungdommene får en tryggere russefeiring? Hva er viktig å vite om cannabis og debatten knyttet til avkriminalisering og hvordan denne kan påvirke ungdommens syn på stoffet? Hvordan kan foreldre opprettholde og videreføre den gode dialogen både med egne barn og andre foreldre over på videregående?  Dette er spørsmålene vi besvarer på dette treffet. I tillegg får foreldrene drøfte en case i grupper.