Voksne som smiler og ler

Om oss

Sterk&Klar støtter og styrker de voksne i deres rolle som ungdomsforeldre, slik at de kan tilrettelegge for en rusfri ungdomsstid.