Sterk&Klar formidlere er kursledere på foreldretreffene vi organiserer på skolene. Det forventes at formidlerne møter foreldrene på en imøtekommende og åpen måte, og kan skape et rom hvor foresatte kan få snakket om vanskelige temaer og samarbeide seg imellom. 

Vi søker en person som:

  • er utadvendt og ansvarsbevisst
  • har erfaring med å være en voksen for ungdom, for eksempel i egen familie, på jobb eller i frivillig arbeid.
  • liker formidling, det er en fordel å ha erfaring med å holde kurs og lede gruppearbeid
  • kan holde minst tre treff i året

Å være formidler lar seg lett kombinere med annet arbeid.

Som formidler har du ansvar for å:

  • Følge IOGTs intensjoner og retningslinjer
  • Delta på obligatorisk opplæring
  • Lage et personlig introduksjonbrev til skolene basert på vår mal
  • Være formidler (kursleder) på minst tre treff i året
  • Skrive en enkel rapport fra treffene du har

I tillegg til den obligatoriske opplæringshelgen tilbyr vi ulike former for faglig påfyll, blant annet fagdager.

IOGT dekker reise og utgifter du har i forbindelse med vervet som formidler. Treff på skolene honoreres med kr. 2.000 per treff (skattefritt hvis du ikke tjener mer enn 10.000 i året i IOGT). Vi stiller ingen krav til formell kompetanse, men vektlegger personlig egnethet. Vi trenger formidlere i hele landet. Opplæring blir gitt.

Interesserte bes sende en kort søknad. Vi ønsker at du oppgir relevant erfaring og forteller om din motivasjon for å bli formidler.