Norske rusforebyggende programmer forutsetter at mottaker er bærer av norske tradisjoner og norsk kultur, og at verdiene og holdningene er basert på en vestlig individualistisk tenkning.

Yvonne Larsen (KoRus), 2005.

Et forebyggingsprogram rettet mot minoritetsforeldre

Vi har derfor utvikliet et forebyggingsprogram med fokus på interkulturell forståelse. Det er er tilpasset innholdsmessig slik at det treffer bedre og er enklere å forstå, samtidig som budskapet er det samme som i Sterk&Klar, nemlig at foreldre er viktige rollemodeller og forebyggere, at det er viktig at foreldre samarbeider og engasjerer seg i barnas liv.

Programmet retter seg mot minoritetsforeldre gjennom introduksjonsprogrammer og frivillige organisasjoner. Treffene baserer seg på at deltakerne er nye til norsk kultur, og gir en lett forståelig introduksjon til blant annet drikkekulturen i Norge i forhold til andre land. Det gis eksempler fra andre kulturer og land, og deltakere oppfordres til å ta del i diskusjonen rundt rus og kultur. Som i Sterk&Klar-programmet, legger vi til rette for at deltagere skal bli kjent med hverandre og dele erfaringer. Målet er at de skal føle seg sterke og klare til å håndtere situasjoner som kan oppstå i framtiden, både for dem selv og sine barn. 

Ønsker du å bestille Sterk&Klar Intro programmet? Fyll ut skjema under, så tar vi kontakt.

1Bestill Sterk&Klar Intro-foredrag