Norske rusforebyggende programmer forutsetter at mottaker er bærer av norske tradisjoner og norsk kultur, og at verdiene og holdningene er basert på en vestlig individualistisk tenkning.

Yvonne Larsen (KoRus), 2005.

Et forebyggingsprogram rettet mot minoritetsforeldre

IOGT i Norge (en ruspolitisk organisasjon) har i mange år drevet rusforebyggende arbeid rettet mot foreldre som har barn i ungdomsskolealder. Å veilede og styrke foreldre og foresatte i den viktige rollen de har som rusforebyggere, har en god dokumentert effekt.

Vi har utviklet et prosjekt som er tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn som heter Sterk  Klar Intro. For mange av disse foreldrene er ikke alkoholbruk en del av kulturen eller tradisjonen deres, og det er dermed nødvendig med en annen tilnærming for å nå ut for å informere og ansvarlig gjøre denne gruppen. Deres barn vil på et eller annet tidspunkt møte på alkohol og annen rus, og det er viktig at foreldre har kunnskap og kompetanse til å håndtere dette på en god måte.

Disse voksne skal også ut i arbeidslivet, og der vil de møte på både lønningspils og kanskje vinlotteri - hvordan vil de håndtere dette? Programmet er tilpasset innholdsmessig slik at den er enklere og forstå, samtidig som budskapet er det samme som i Sterk&Klar, nemlig at foreldre er viktige rollemodeller og forebyggere, at det er viktig at foreldre samarbeider og engasjerer seg i barnas liv.

Programmet retter seg mot minoritetsforeldre gjennom introduksjonsprogrammer og frivillige organisasjoner. Treffene baserer seg på at deltakerne er nye til norsk kultur, og gir en lett forståelig introduksjon til blant annet drikkekulturen i Norge i forhold til andre land. Det gis eksempler fra andre kulturer og land, og deltakere oppfordres til å ta del i diskusjonen rundt rus og kultur. Som i Sterk&Klar-programmet, legger vi til rette for at deltagere skal bli kjent med hverandre og dele erfaringer. Målet er at de skal føle seg sterke og klare til å håndtere situasjoner som kan oppstå i framtiden, både for dem selv og sine barn. 

Ønsker du å bestille Sterk&Klar Intro programmet? Fyll ut skjema under, så tar vi kontakt.

Bestill Sterk&Klar Intro-foredrag