Vi oppfordrer FAU til å lage et arrangement for foreldre og elever i løpet av ungdomsskoletiden, og gir FAU kr. 5.000 i støtte til dette arrangementet. Det vil jo medføre noe arbeid for FAU, men er noe dere kan få mye igjen for! 

Ta kontakt gjennom skjemaet.

Kontakt oss