Målsettingen for prosjektet er å tilrettelegge for en rusfri ungdomstid gjennom å gi foreldre kunnskap og verktøy til å kunne støtte og veilede barna sine. Programmet gjennomføres i samarbeid med FAU og skolen i form av foreldremøter, som holdes av Sterk&Klar sine dyktige formidlere. Vi bruker faglig oppdatert og forskningsforankret kunnskap i våre foredrag, og presenterer blant annet lokale ungdatatall.

Hvorfor bli en Sterk&Klar-skole?

Mange samfunnsutfordringer skal løses i skolen, og det er avgjørende å ha med foreldrene i dette arbeidet. Sterk&Klar kan være et supplement til det ordinære skole-hjem samarbeidet, og bidra til større foreldreengasjement rundt temaer som opptar ungdom. 

Folkehelse og livsmestring er et av de tverrfaglige temaene i læreplanen Kunnskapsløftet 2020. Elevene skal få kompetanse til å kunne gjøre gode valg for egen fysiske og psykiske helse, og forebygging av rusmiddelskader er sentralt i dette.

Hvordan kan skolene legge til rette for god rusmiddelforebygging for ungdom? Forskning viser at foreldre er de viktigste rusmiddelforebyggerne. I perioden 13-17 år vil de fleste ungdommer møte på, ta standpunkt til og etablere en måte å forholde seg til alkohol på. Sterk&Klar har som mål å utsette ungdommens alkoholdebut ved å gi foreldre verktøy og kunnskap om ungdom i dagens samfunn. Det er også lettere å sette grenser hjemme hvis man samarbeider med andre foreldre om felles regler, derfor setter vi av tid i foreldretreffene til at foreldrene kan samtale om spørsmål og problemstillinger, og komme frem til felles løsninger.

Hvordan melder man seg på?

Vi skriver kontrakt med skoler ved FAU og rektor. I kommuner hvor flere skoler deltar, kan vi skrive kontrakt med kommunen, f.eks. ved SLT-koordinator. Hvis du ikke er rektor, SLT-koordinator eller sitter i FAU, anbefaler vi at du tar kontakt med noen av disse. Ønsker du hjelp til dette? Send oss en e-post til sterkogklar@iogt.no. 

Kontrakten skrives for tre år slik at trinnet som begynner i 8. klasse deltar i programmet ut ungdomsskolen. Hvis dere ønsker å avslutte samarbeidet, kan kontrakten sies opp ved slutten av hvert skoleår. 

Sterk&Klar kan også tilby enkelttreff. Alle våre foredrag er forsknings- og kunnskapsbaserte, og vi bruker blant annet lokale Ungdata-tall. Det er også fullt mulig å skreddersy et foredrag etter skolens behov.  

Vi tar gjerne en prat på telefon eller deltar på møte hos dere hvis dere ønsker mer informasjon om prosjektet!  

Kontakt oss