Nå tilbyr vi det første treffet gratis, slik at prisen for å melde på 8. trinn er 3.000 kroner dette skoleåret. FAU kan søke Sterk&Klar om 5.000 kroner til et arrangement for ungdommer og foreldre i løpet av ungdomsskoleårene. Vi inngår en avtale for tre år. Hvis dere ønsker å avslutte samarbeidet før, kan avtalen sies opp ved utgangen av hvert skoleår.