Ungdommene, med foreldre, er over på ungdomsskolen og det er mye nytt i vente. Ungdomstiden er en sårbar periode av mange grunner, og det er en periode hvor man er ekstra mottakelig for innflytelse, på godt og vondt. Det er stor enighet blant fagfolk om at dårlig kontakt mellom barn og foreldre er èn viktig årsak til skjevutvikling hos unge mennesker. Det betyr at den beste investering foreldre kan gjøre, er å være mye og tett sammen med barna i en åpen atmosfære rundt viktige gjøremål og tema.

Grensesetting, foreldrestil og anerkjennelse er temaene vi tar opp på dette første treffet.