Det er ofte i løpet av ungdomstiden de fleste for første gang i sitt liv må ta et standpunkt knyttet til alkohol eller andre rusmidler. Vi vet at tidlig alkoholdebut medfører en del risiko, og å utsette ungdoms alkoholdebut har derfor lenge vært en viktig mål for forebyggende tiltak. Debutalderen her i landet har steget gradvis, og det er positivt. Vi ser også at det er flere og flere ungdommer som velger å ikke drikke. Det å takke nei til alkohol, være edru på fest og slippe unna fylleangst, spy og gode gammeldagse tømmermenn, blir mer og mer trendy. Med tanke på de farene man utsetter seg for ved å drikke alkohol, spesielt i ung alder, har vi alle en interesse av å skyve debutalderen langt frem i tid, om de i det hele tatt vurderer å debutere. 

Hva kan føre til tidlig rusdebut og hva er det som virker forebyggende og beskyttende? Hvordan kan du forebygge i din familie, men også som en del av en foreldregruppe? Foreldre utgjør den viktigste beskyttende faktor og samtidig den største risikofaktor, og vi snakker derfor mye om foreldre som rollemodeller og hvordan man i sitt eget hjem, men også i lokalmiljøet, kan være viktig forebygger. 

Like viktig som innholdet i foredraget denne kvelden, er det at vi tilrettelegger for at foreldregruppen får tid til å prate sammen. I løpet av kvelden skal dere bli enige om fem forebyggende tiltak dere vil ha fokus på de tre neste årene. Det har en god forebyggende effekt at foreldre setter grenser i fellesskap og samtidig er gode rollemodeller sammen.