Under skjemaet finner du en oversikt over våre vanlige foredrag. Men vi kan også skreddersy andre foredrag etter ønske. Våre foredrag er alltid tilpasset målgruppen og stedet vi er på. Vi bruker for eksempel lokale ungdatatall for å si noe om situasjonen i lokalmiljøet, slik at vi kan ta utgangspunkt i de utfordringene som er mest aktuelle der.

Bestill enkeltforedrag

Er du interessert i å bestille foredrag fra oss? Det er uforpliktende å fylle ut dette skjemaet. Vi tar kontakt med deg med tilbud om et foredrag tilpasset din målgruppe og tematikk.

Eks. foreldre i ungdomsskole, blandet foreldregruppe, flerkulturell foreldregruppe, fagpersoner
Under finner du en oversikt over våre vanlige foredrag. Men vi kan også skreddersy andre foredrag etter ønske. Skriv tittelen på et av våre vanlige foredrag, eller bruk dine egne ord til å fortell litt om hva slags type tematikk du ønsker at vi skal snakke om.
Vis at du ikke er en robot.