De siste Ungdataundersøkelsene viser at det er psykisk helse som slår sterkest ut på problemskalaen. Vi har ungdommer som er fornøyde med foreldrene sine, fornøyde med skolen, men skårer likevel høyt på symptomer på psykiske plager. Det er spesielt jentene som slår dårlig ut, men guttene er like etter på statistikken. Det rapporteres om nedgang i fortrolige venner, økt følelse av ensomhet og økt forekomt av psykiske plager. Samtidig må vi spørre oss om ungdommene våre har lært seg å tåle motgang. 

Hva er psykisk helse? Hva bør man som forelder være obs på hva gjelder sosiale medier og hvilken innflytelse det har på ungdoms selvbilde? Vår menneskelige tilbøyelighet til å sammenligne oss selv med andre, er ofte med på å forsterke følelsen av at man kanskje ikke er god nok. Vi tar også en titt på hvilke krav vi stiller til oss selv som voksne og foreldre, og hvordan det presset vi føler kan smitte over på ungene våre.