Vi holder mange foredrag for foreldre på videregående skole, i tillegg til foredrag for foreldre i ungdomsskolen. Vi tilbyr også gjerne foredrag om foreldrerollen og overgangen til ungdomsskolen for de som har barn på 6. og 7. trinn.

Ved ønske om enkeltforedrag, ta kontakt med oss på epost: sterkogklar@iogt.no.