Voksne som smiler og ler

Sterk&Klar støtter og veileder foreldre i å tilrettelegge for en rusfri ungdomstid.

Vi gir foreldre verktøy og kunnskap om ungdom i dagens samfunn.

Deltaker på foreldretreff

Formidlarane er tydlege og utfyller kvarandre! Synst dei er gode på å legge vekt og fokus på det som er viktig og snakke mindre om det som idag er "allmenn kunskap". Veldig bra!

Sissel Følling Eilertsen

Rektor ved Midtstuen skole i Oslo

[...] Foredragene har solid faglig forankring og foredragsholderen god formidlingsevne. [...] Det er et godt tilbud til tenåringsforeldre som bidrar til dialog og forståelse om den rollen foreldrene har for tenåringer. Vi kommer derfor til å tilby foreldretreff i regi av Sterk&Klar også til fremtidige foreldregrupper.

Atle Tanum

Rektor ved Dysjaland skule, Tjelta i Rogaland

Vi har nå gjennom flere år kjørt Sterk&Klar på vår skole. Sterk&Klar er et rent foreldreprogram, og grunnen til at vi synes programmet er svært bra, er at mye av innholdet peker på hvor viktige foreldrene er som forbilder. Tydelige voksne gir tydelige barn.

Deltaker på foreldretreff

Reflektert formidler som har kjennskap til hvordan et familieliv virker. En skjønner at han arbeider der ungdom/voksne oppholder seg. Godt å se at han er opptatt av ungdommene og deres liv nå og fremover.