Vi vet at kulturforskjeller er en utfordring i det rusforebyggende arbeidet. Som Yvonne Larsen (KoRus) skriver i artikkelen fra 2005, ”Norske rusforebyggende programmer forutsetter at mottaker er bærer av norske tradisjoner og norsk kultur, og at verdiene og holdningene er basert på en vestlig individualistisk tenkning.”. I tillegg er det ikke alltid at rådene man gir, treffer like godt. Dette skyldes blant annet et annerledes syn på barneoppdragelse og grensesetting.

Basert på Sterk&Klar-programmet har vi utviklet et forebyggingsprogram som retter seg spesielt mot minoritetsforeldre. Intro er tilpasset innholdsmessig slik at det treffer bedre, samtidig som budskapet er det samme som i Sterk&Klar; Foreldre er viktige rollemodeller og forebyggere, og det er viktig at foreldre samarbeider og engasjerer seg i barnas liv. Vi holder Intro-foredrag på introduksjonsprogrammer, voksenopplæringer, organisasjoner med mer. 

Foredraget vil ta opp:

 • Foreldre som rollemodeller og forebyggere:
  • Å være forelder i Norge
  • Kulturforskjeller
  • Betydningen og viktigheten av integrering
 • Rusmidler
  • Alkohol, cannabis og khat
  • Alkoholloven
  • Drikkepress

Ta kontakt med oss her.