Takk for en fin fagdag til alle som deltok!

Vi har fått innledernes tillatelse til å dele noen av presentasjonene med dere: 

Foreldreundersøkelsen - Cecilie Widnes (PDF, 896KB)

Sterk&Klar - Jevi Majid og Sigrun Stenersen Espe (PDF, 2MB)

Hvordan kan vi skape ærlige samtaler med tweens og ungdom - Kirsten Resaland (PDF, 5MB)

Kan KI redde de unge? Petter Bae Brandtzæg (PDF, 3MB)

Å møte den unges emosjonelle behov - Nadia Ansar (PDF, 4MB)

 

Program

Ungdomstid og kommunikasjon med ungdom

Kirsten Resaland, psykolog

Hvordan kan vi gjøre dagens ungdom mest mulig robuste? Hvordan kan de styrkes i å tåle seg selv, og hverandre, på godt og vondt? Vi vet at det er av stor verdi å komme inn tidlig når barn og unge utvikler vansker.

Hvilke konkrete verktøy kan vi voksne bruke for å gjøre det lettere for ungdommer å være ærlige med oss om hvordan de har det?

Kirsten Holtmon Resaland er psykologspesialist og forfatter. I 2020 ga hun ut ungdomsboken "Helt Ærlig om hvordan vi henger sammen" med legespesialist Astrid Nylander Almaas. I 2024 gir hun ut "Snakk til meg!", en bok til voksne med konkrete innspill til hva som skaper trygghet i samtaler med ungdom.

Trender i ungdoms rusmiddelbruk

Anders Bakken, leder for Ungdata-senteret

I Norge har forskere fulgt ungdommers rusmiddelvaner siden slutten av 1960-tallet og fram til i dag. Hvordan har de store trendene vært? Ruser dagens ungdomsgenerasjon seg mer eller mindre enn tidligere generasjoner? I innlegget vil Bakken se på utviklingen innen tobakksbruk, alkohol og bruken av narkotiske stoffer blant norske tenåringer.

Kan KI redde de unge?

Petter Bae Brantzæg, professor, Institutt for Medier og Kommunikasjon, UIO

Petter Bae Brandtzæg forsker på hvordan unge bruker sosiale medier og kunstig intelligens (KI), og ser særlig på hvordan store språkmodeller som Bard og ChatGPT kan bidra til å støtte og hjelpe unge. Videre utforskes potensialet disse teknologiene har for å støtte og hjelpe unge mennesker, samtidig som det også gir et kritisk blikk på utfordringene og hindringene for å gjøre denne visjonen til virkelighet.

Møte ungdommens emosjonelle behov

Nadia Ansar, psykolog

Det er i dag økende grad av konsensus blant fagpersoner om at en viktig årsak bak barn og unges psykiske vansker, ligger i familiemiljøet og hvordan foreldre håndterer sine egne og barns følelser. Hva er det foreldre kan gjøre for å styrke de unges psykiske helse, og hvordan kan foreldre lære å bli bedre på å forstå og validere den unges følelser?

Hva kan foreldre og lærere gjøre dersom de vet om en ungdom som strever med rus eller andre psykiske vansker, og hvilken rolle spiller den unges kulturelle bakgrunn?

Nadia Ansar er psykologspesialist og har PhD i emosjonsfokusert terapi og foreldreveiledning. Hun ga ut den kritikerroste boken "Min Skam" i 2023.

Sterk og Klar

Sigrun Stenersen Espe, Prosjektleder
 

Sterk og Klar Intro

Jevi Majid, Kursleder

Sterk&Klar retter seg mot foreldre med barn på mellomtrinnet, i ungdomsskolen og på videregående skole. I tillegg til oppdatert kunnskap, står deling av tanker og erfaringer, situasjonsforberedende trening og å bygge nettverk sentralt. Og positiv forsterkning: De fleste elevene på ungdomsskolen bruker faktisk ikke rusmidler! Minoritetsforeldre kan ha særskilte utfordringer. Hvordan styrker vi alle foreldre?