• Målgrupper: 
  • Politikere, enhetsledere i kommunen og andre byråkrater
  • SLT-koordinatorer
  • Skoleledere, lærere, helsesykepleiere, sosiallærere osv. på grunnskole og VGS
  • Foreldrerepresentanter, f.eks. FAU
  • Utekontakter, natteravner, helsestasjoner for ungdom
  • Organisasjoner, studenter, andre interesserte
 • Pris: Gratis! (Dersom du ikkje møter opp og ikkje har meldt
  fråfall innan kl. 09.00 same dag, vil du bli fakturert
  ei no-show-avgift på kr. 250)
 • Bevertning: Lett bevertning

Vi har lignende arrangementer andre steder i landet. Gå til hovedsiden for fagseminarer.

Program kommer...

-----