• Målgrupper: Politikere, enhetsledere i kommunen og andre byråkrater; SALTO-koordinatorer; skoleledere, helsesykepleiere, sosiallærere osv, på grunnskole og VGS; foreldrerepresentanter, f.eks. FAU; utekontakter, natteravner, helsestasjoner for ungdom; organisasjoner, studenter, andre interesserte. 
  • Pris: Gratis! (Hvis du er påmeldt, og uteblir uten å melde forfall innen kl. 09.00 samme dag, fakturerer vi et no-show-gebyr på kr. 250)
  • Bevertning: Lett bevertning

Vi har lignende arrangementer andre steder i landet. Gå til hovedsiden for fagseminarer.

Program kommer snart