Tusen takk til alle som deltok og bidro til at det ble et godt seminar med mange spennende samtaler. 

Husk å svare på evalueringen!

Vi har fått innledernes tillatelse til å dele noen av presentasjonene med dere: 

TILBAKE TIL HOVEDSIDEN FOR FAGSEMINARER

  • Målgrupper: Politikere, enhetsledere i kommunen og andre byråkrater; SLT-koordinatorer; skoleledere, helsesykepleiere, sosiallærere osv, på grunnskole og VGS; foreldrerepresentanter, f.eks. FAU; utekontakter, natteravner, helsestasjoner for ungdom; organisasjoner, studenter, andre interesserte. 
  • Pris: Gratis! (Hvis du er påmeldt, og uteblir uten å melde forfall innen kl. 09.00 samme dag, fakturerer vi et no-show-gebyr på kr. 250)
  • Bevertning: Lett bevertning

Vi har lignende arrangementer andre steder i landet. Gå til hovedsiden for fagseminarer.

Program

Linn Kristin Engø, ordfører i BergenÅpning

v/Linn Kristin Engø
Ordfører i Bergen

 

 

 

 

 

Inger Synnøve MoanAlkohol – vårt favoritt-rusmiddel og største rusproblem

Inger Synnøve Moan
Seniorforsker, Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge og er kilde til enorme samfunnskostnader. Vi har mye forskning på virkninger og hvilken forebygging som virker. Men ny forskning viser at pandemien har ført til endringer i drikkemønstere som er viktige å få med seg i det forebyggende arbeidet.

Morten ØrnEndret arbeidspraksis hos politiet — hva fører dette til?

Morten Ørn
Driftsenhetsleder Vest politidistrikt

Hvordan jobbe tverrfaglig og tverretatlig med forebygging av rusmiddelbruk? Hvordan jobber forebyggende seksjon i Bergen overfor ungdommen og foreldre?

 

Renate TrellevikForebygging i Bergen – SLT-modellen

Renate Trellevik, SLT-koordinator i Bergen kommune

Rusforebygging i kommunen skjer på mange arenaer, som et samarbeid mellom flere aktører og tjenester. Renate Trellevik vil fortelle hvordan samarbeidet i SLT-strukturen bidrar til forebygging på flere nivåer i kommunen, og vise eksempler fra utvalgte tiltak.

 

Arne KlyveHvor viktige er foreldrene i det forebyggende arbeidet?

Arne Klyve
Faglig rådgiver i forebyggingsprogrammet Sterk&Klar

Vi vet at samspillet mellom foreldre og barn er av avgjørende betydning for barnets utvikling. Vi vet også at foreldrene har stor påvirkningskraft overfor barna, dette bekrefter barna selv i ungdataundersøkelsene. Hvordan kan vi tilrettelegge for at foreldre på best mulig måte er aktive og bevisste i det rusforebyggende arbeidet?

Joel YstebøBergen kommunes forebyggingspolitikk

Joel Ystebø
1. kandidat på KrFs kommunevalgliste

De siste årene har det vært mye fokus på rusreform, avkriminalisering og beskyttelse av rusmiddelavhengige. Har det ført til mindre oppmerksomhet rundt primærforebygging mot hele befolkningsgruppen? Hva tenker kommunen, og hvilke konkrete forebyggende tiltak jobbes det med nå?

Meningsutveksling og spørsmål

 

--------------