480x200-familie
 Sterk&Klar-programmet er utviklet med tanke på å støtte og veilede foreldre og foresatte i arbeidet med å forhindre at ungdommene skal komme for tidlig i kontakt med alkohol. 
Les mer om Sterk&Klar her!

UNGDOMSKONTRAKTEN

SELJORD UNGDOMSSKULE - 100 % av ungdommene som tegnet under på Ungdomskontrakten i 2015, har signert at avtalen holdt. Kjempebra!

Positive aktiviteter

Vi i Sterk&Klar er sterke tilhengere av at foreldre og barn skal tilbringe mer tid sammen, finne på hyggelig aktiviteter i lag med andre foreldre og deres barn - kort sagt, vie tid til å danne gode relasjoner og legge grunnlaget for å ha viktige og nødvendige samtaler. Derfor støtter vi blant annet alle 9. trinnene i porteføljen vår med kr 5000,- til en aktivitetskveld for foreldre og barn.

Powered by CustomPublish AS
Copyright © 2016 Sterk & Klar