Sterk&Klar og IOGT i Norge ønsker hjertelig velkommen til våre årlige fagdager om ungdom, rus og rusforebyggende arbeid, samt foreldreforebygging. Dagen vil tilby faglig påfyll om disse temaene fra spesialister og forskere. Målsetting for fagdagene er å gi alle som er interesserte i disse temaene faglig påfyll og muligheten for å diskutere og møte hverandre. 

Målgruppen er bl.a.: Skoler i Sterk&Klar, utekontakter, SLT-koordinatorer i kommunene, helsestasjoner for ungdom, skoler som vurderer å bli med i programmet, og alle som er interesserte!

Fagdagene er gratis og åpne for alle! Hvis du ikke melder avbud før fagdagen, følger et gebyr på 750kr. Vi dekker reiseutgifter utover 300kr.