Tusen takk til alle som deltok og bidro til at det ble et godt seminar med mange spennende samtaler. 

Husk å svare på evalueringen!

Vi har fått innledernes tillatelse til å dele noen av presentasjonene med dere: 

TILBAKE TIL HOVEDSIDEN FOR FAGSEMINARER

Informasjon om seminaret

  • Målgrupper: Politikere, enhetsledere i kommunen og andre byråkrater; SALTO-koordinatorer; skoleledere, helsesykepleiere, sosiallærere osv, på grunnskole og VGS; foreldrerepresentanter, f.eks. FAU; utekontakter, natteravner, helsestasjoner for ungdom; organisasjoner, studenter, andre interesserte. 
  • Pris: Gratis! (Hvis du er påmeldt, og uteblir uten å melde forfall innen kl. 09.00 samme dag, fakturerer vi et no-show-gebyr på kr. 250)
  • Bevertning: Lett bevertning

Vi har lignende arrangementer andre steder i landet. Gå til hovedsiden for fagseminarer.

Program

Åpning

v/Henriette Holt Gausdal – varaordfører i Sarpsborg

 

Forebygging blant barn og unge 

v/Cecilie Widnes – generalsekretær i IOGT i Norge

Hvorfor er forebygging blant barn og unge avgjørende for å holde rusbruken lav i samfunnet? Hva er betydningen av rusfrie tilbud? Og hvor viktig det er å bygge styrke og kunnskap i den enkelte ungdom til å ta gode valg som beskytter både dem selv og andre? Dette er blant spørsmålene Cecilie Widnes besvarer i dette innlegget.

Hvor viktige er foreldrene i det forebyggende arbeidet? 

v/Arne Klyve – Faglig rådgiver Sterk&Klar

Vi vet at samspillet mellom foreldre og barn er av avgjørende betydning for barnets utvikling. Vi vet også at foreldrene har stor påvirkningskraft overfor barna, dette bekrefter barna selv i ungdataunder-søkelsene. Hvordan kan vi tilrettelegge for at foreldre på best mulig måte er aktive og bevisste i det rusfore-byggende arbeidet?

Erfaringer med cannabislegalisering

v/Stig Erik Sørheim – internasjonal leder i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan

Det er ti år siden de første delstatene i USA legaliserte cannabis. Dette var første gang cannabis ble en lovlig, kommersiell handelsvare. Senere har flere andre delstater fulgt etter, og i 2018 åpnet de lovlige markedene i Canada. Ti år er ikke lang tid i den store sammenhengen, men vi kan begynne å trekke noen lærdommer av erfaringene. Hva skjer egentlig med bruken når cannabis blir lovlig? Hvordan utvikler det nye, lovlige cannabis-markedet seg? Og vet vi noe om eventuelle positive eller negative konsekvenser av legaliseringen?

Hvilke prioriteringer og virkemidler er viktige i kommunens forebyggende arbeid?

v/Therese Torbjørnsen – leder utvalget for oppvekst i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune og voksenbefolkningen har et særlig ansvar for å beskytte barn og unge, men også risikoutsatte voksne. Prioritering av beskyttende tiltak som skaper sosial inkludering og gjør det lett å ta rusfrie valg, er derfor av stor viktighet.   Med Sarpsborgs store befolkning følger et stort ansvar for å forvalte alkoholpolitikken. Therese Thorbjørnsen vil orientere om Sarpsborg bystyres forebyggingspolitikk, og tiltak for å gjøre det lett for ungdom å ta rusfrie valg. I dette innlegget rettes søkelyset på hele befolkningen, og vi får høre om hvordan Sarpsborg jobber med primærforebygging som politisk virkemiddel.