Sterk&Klar tilbyr alle 8.-klassinger muligheten til å inngå en kontrakt om en rusfri ungdomsskoletid. Hvis ungdommen holder avtalen i alle tre årene, er de med i trekningen av en premie på kr. 20 000.  

Det er dere som er foresatte, som inviterer ungdommen deres til å skrive kontrakten. Dette er en ypperlig anledning til å snakke sammen hjemme om ungdomstiden og rusmidler. 

Husk at jo flere som er med på kontrakten, desto lettere er det å jobbe aktivt imot drikkepress i ungdomsmiljøet.