EvalueringsskjemaUnder følger noen få evalueringsspørmål for foreldretreffet. Velg en av verdiene mellom 1 og 5 for vært spørsmål, der 1 er lavest og 5 høyest.

På en skala fra 1-5, hvor høye forventninger hadde du til Sterk&Klar foreldretreffet før du kom?
 
 
 
 
1 representerer lavest verdi og 5 er høyest.
Hvor fornøyd er du med foreldretreffet?
 
 
 
 
1 er "veldig lite fornøyd" og 5 er "veldig fornøyd".
Jeg har bedre kjennskap til de andre foreldrene nå enn jeg hadde før treffet
 
 
 
1 er "helt uenig" og 5 er "helt enig"
Formidleren var kunnskapsrik og hadde et klart budskap
 
 
 
 
1 er "helt uenig" og 5 er "helt enig"

Vi setter stor pris på både ris og ros slik at vi kan forbedre programmet vårt videre.