Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet i verden. Likevel er det kun et lite mindretall av verdens befolkning som har brukt stoffet nylig.

Er hasjrøyking vanlig?

I Norge oppgir 5,3 prosent i aldersgruppen 16-64 år at de har brukt hasj eller cannabis det siste året, og 2,5 prosent oppgir at de har brukt hasj eller marihuana siste måned. Èn av fire (24,5 prosent) sier at de har brukt eller prøvd stoffet en eller annen gang i livet. Vi ser imidlertid at enkelte grupper og miljøer har markant høyere bruk av cannabis.

Cannabis på ungdomsskolen

Ungdataundersøkelsen viser at 97 prosent av norske ungdomsskoleelever ikke har brukt cannabis det siste året, mens cirka 2 prosent oppgir at de har brukt stoffet to eller flere ganger. Av elever på videregående har 87 prosent aldri prøvd cannabis. 8 prosent oppgir å ha prøvd mer enn to ganger.

Imidlertid er det store lokale variasjoner innad i Oslo, og bruken av cannabis er urovekkende høy i noen miljøer. Cannabisbruken er betydelig høyere i de sentrumsnære og vestlige bydelene enn de østlige.

Ungdata 2019 viser at en av fire gutter på VG3 har røkt hasj eller marihuana siste året. En ufarliggjøring og normalisering av stoffet fører fort med seg at terskelen for å prøve blir lavere. I forbindelse med forslaget til ny rusreform har det pågått en debatt både i forkant og etterkant av innstillingen. I kjølvannet av dette oppgir mange som jobber med og for ungdom at ungdom i større grad opplever stoffet som ufarlig og at det snart skal bli lovlig.

Hvem røyker hasj og marihuana?

Studier har vist at sannsynligheten for å bruke cannabis henger sammen med hvor skadelig man mener at cannabis er. Amerikanske undersøkelser har vist at endringer i risikovurdering kan forutsi endringer i bruksmønster. Når risikobevisstheten synker, så øker bruken (Samsha 2013).

Hasj og marihuana har et betydelig skadepotensial. Kunnskap om dette gjør det mulig for den enkelte og for samfunnet å ta fornuftige valg. Actis ønsker en faktabasert diskusjon. Individenes valg og samfunnets rusmiddelpolitikk må baseres på forskning og fakta, ikke ideologi, gamle minner fra 1970-tallet eller ønsketenkning.

Derfor legger vi nå ut dette heftet slik at du som forelder og voksen kan lese deg opp på det som er viktig å vite om hasj og marihuana. Bruk dette inn i samtaler du har med ungdommen. Foreldre (og andre viktige voksne) er de beste forebyggerne.