1. Snakk med barna om rus, også alkohol.

Noen foreldre synes det er vanskelig å snakke om rus.

2. Vær et godt forbilde.

Tenk på at dine vaner kan bli ditt barns uvaner. Tenk på at hva du gjør påvirker langt sterkere enn hva du sier. 

3. Følg med på hva dine barn gjør i fritiden.

Det er forskjell på å vise interesse og å "snoke". Det er viktig at du som forelder vet hva barna dine gjør, hvor de er og hvem de er sammen med. Å sjekke om de overnatter der de sier, er ikke et signal om at en ikke stoler på de unge, men å vise at en bryr seg om dem. 

4. Sørg for at du kjenner ungene dine. 

Snakk med dem om konkrete ting som hva de er interessert i og liker å gjøre, men også hva slags syn de har på livet. Hva mener de om rett og galt? Hva har de av gleder, sorger og bekymringer?

5. Engasjer deg, også etter at du ikke lenger er nødt. 

Mange foreldre kan føle seg mer som transportbyråer enn som oppdragere. Mange er kanskje også glade den dagen de slipper å hente og bringe. Men kanskje er det nettopp da det er viktig at vi er der? Å tilby å hente dem hjem på lørdagsnatta koster litt, men kan være en god investering. 

6. Tilrettelegg for at barnet får selvtillit. 

Det er kanskje ikke noe det er viktigere å forsøke å sende med en unge enn et godt selvbilde. Gi barnet ros, kos og oppmerksomhet på det som er bra. Si høyt at du er glad i det. At barn og unge blir trygge på seg selv og på hverandre er en forutsetning for å motstå gruppepress.

7. Sett klare grenser og stå på dem. 

De fleste erkjenner i dag at grenser er viktige for de unge. Spørsmål om hvor snevre grensene skal være, er selve oppdragelsens kunst. Men det blir like galt med for stramme som for vide rammer. Tell til ti før du sier nei, og til fem før du sier ja. Pass på at du ikke sier nei til noe av gammel vane, og at du ikke sier ja av bekvemmelighetshensyn. Når du har sagt ja eller nei, stå på det.   Ikke bøy unna ved første og beste anledning, men vis at du er til å stole på. 

8. Stå sammen med andre foreldre.

Det kan være vanskelig å holde på grensene når "alle andre får lov". Foreldre trenger allierte, og de finner man blant andre foreldre. Det blir langt enklere dersom foreldrene i f.eks. en klasse kan bli enige om hva som gjelder av innetider, leggetider, dataspill, krav til innsats hjemme, bruk av penger osv.

9. Vær ærlig.

Noen ganger det fristende å ty til en hvit løgn; - drakk ikke du da du var 15 år da, mamma? Løgner og halvsannheter fungerer ikke i lengden. Da duger bare sannheten, hvor ubehagelig den enn måtte være. 

10. Ikke gi barna dine alkohol.

Noen voksne tenker at barna skal få smake hjemme, så forsvinner noe av mystikken. Andre sender med ungdommen en flaske vin eller noen flasker øl på fest, så vet de hvertfall hva ungene drikker. Nyere forskning viser at dette kan slå feil ut. Ungdom som får smake hjemme eller som møter aksept hjemme på at du bruker alkohol, drikker mer og oftere. Der det er mye alkoholbruk, er sjansen for å finne hasj og andre stoffer stor. Det er gode grunner for at det er aldersgrenser for å kjøpe alkohol, og vi voksne gjør lurest i å respektere disse grensene.