Spørreundersøkelsen ble utført av Kantar, og de som svarte var foreldre over hele landet, alle foreldre til ungdom mellom 12 og 17 år. Denne rapporten er en oppsummering av noen av funnene fra undersøkelsen.

Foreldreundersøkelsen 2023 (PDF, 1MB)