Vi holder et foredrag til foreldre med minoritetsbakgrunn om rusforebygging med barn i ungdomsskolen.