Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, cannabis og russetid

Ungdatatall viser at det skjer et hopp i alkoholbruken blant ungdom når de begynner på videregående, og selv om cannabisbruken blant norsk ungdom er veldig lav skjer det likevel også et hopp i bruken av dette. De aller fleste er myndige når russetiden går i gang, men hvordan kan man som forelder likevel bidra til at ungdommene får en tryggere russefeiring? Hva er viktig å vite om cannabis og debatten knyttet til avkriminalisering og hvordan denne kan påvirke ungdommens syn på stoffet?  

Dette er noen av spørsmålene vi vil besvare på det siste Sterk&Klar-foreldretreffet for dette kullet. Vi setter av tid til å prate og drøfte en case sammen med de andre i foreldregruppen.