Intro er et forebyggingsprogram som retter seg spesielt mot minoritetsforeldre. Budskapet i programmet er at foreldre er viktige rollemodeller og forebyggere, og at det er viktig at foreldre samarbeider og engasjerer seg i barnas liv. 

Gjennom foredraget deler vår engasjerte foredragsholder med minoritetsbakgrunn personlige erfaringer og historier. Temaer vi tar opp er blant annet:  

  • Rus, barn og foreldre 
  • Alkohol og alkoholfrie soner i Norge 
  • Kulturkollisjon 
  • Forbilder