Det blir to foredrag hvor den første er med en klasse med Ukrainske elever og en tolk.
Vi avslutter dagen med enda et foredrag med en klasse med litt forskjellige morsmål (fra Syria, Somalia, Etiopia, Kongo og Eritrea, to fysiske tolker tilstede og en med telefontolk på øret)


Temaet er rusforebygging for minoritetsforeldre og hvordan de kan engasjere seg i ungdoms liv og sette grenser. 
Deres barn vil på et eller annet punkt bli eksponert til rus. Hvordan kan foreldre veilede deres barn?


Dette ser vi nærmere på i foredraget.