Intro treff for minoritetsforeldre med om foreldres forebyggende rolle i rusrelaterte utfordringer og kulturforskjeller 

Det å komme til et nytt land kan være utfordrende på flere nivåer. Man trenger å lære seg nytt språk, nye tradisjoner og bli kjent med annerledes tankegang. Det gjelder også holdninger til alkohol og rus i det nye landet. Med andre ord, det å integrere seg med det nye samfunnet krever å gå ut av sin egen komfortsone. Det sies at alt er vanskeligere når man er alene i den reisen. Derfor, med tanke på minoritetsforeldre, har vi utarbeidet Intro versjonen av Sterk&Klar.

Intro treff setter søkelys på kulturforskjeller og ulike synspunkter. Vi ønsker å formidle at dere som foreldre er de viktigste personene i deres barns liv og hva det betyr å være en god forebygger. Sterk&Klar Intros hovedtanke er å styrke foreldre i sin rolle og hjelpe dem å mestre rollen bedre i et nytt land.