Foreldretreff om psykisk helse og sosiale medier

Ungdatatallene fra 2017 viser at det er stadig flere ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager. En av fem gruer seg til å gå på skolen, og en av ti oppgir at de ikke har en fortrolig venn. Samstundes bruker ungdom mere tid på sosiale medier enn tidligere. Hvordan kan foreldre påvirke den psykiske helsen til sine barn og hvilken effekt kan bruken av sosiale medier ha på barn og unges psyke?  

Alle foresatte bør få med seg dette første foredraget i Sterk&Klar. Dette er en god anledning til å bli kjent med de andre foreldrene og prate om grensesetting, klasse- og oppvekstmiljø.