Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, cannabis og russetid

Ungdatatall viser at det skjer en økning i alkoholbruken blant ungdom når de begynner på videregående, og selv om cannabisbruken blant norsk ungdom er veldig lav skjer det likevel også et hopp i bruken av dette. De aller fleste er myndige når russetiden går i gang, men hvordan kan man som forelder likevel bidra til at ungdommene får en tryggere russefeiring? Hva er viktig å vite om cannabis og debatten knyttet til avkriminalisering og hvordan denne kan påvirke ungdommens syn på stoffet?  

Dette er noen av spørsmålene vi vil besvare på dette foreldretreffet. Vi setter av tid til å prate og drøfte en case sammen med de andre i foreldregruppen.