Foreldretreff om psykisk helse

Ungdatatallene fra 2022 viser at det er mange ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager. En av fem gruer seg til å gå på skolen, og en av ti oppgir at de ikke har en fortrolig venn. Samtidig bruker ungdom mer tid på sosiale medier enn tidligere. Hvordan kan foreldre påvirke den psykiske helsen til ungdommene sine og hvilken effekt kan bruken av sosiale medier ha på barn og unges psyke?  

Alle foresatte bør få med seg dette foredraget i Sterk&Klar. Dette er en god anledning til å bli kjent med de andre foreldrene og prate om grensesetting, klasse- og oppvekstmiljø.