Foreldretreff med om foreldrerollen og foreldrenes betydning 

Foreldre har stor innflytelse på sine barn. Man går foran som rollemodell, og da er det viktig å være obs på hva en formidler gjennom handlinger og holdninger. Ungdom trenger tydelige grenser og grenseløst med kjærlighet. Dette er noen av det vi skal snakke om på dette foreldretreffet.     

Alle foresatte bør få med seg dette første foredraget i Sterk&Klar.  Dette er en god anledning til å bli kjent med de andre foreldrene og prate om grensesetting, klasse- og oppvekstmiljø.