Foreldretreff om foreldrerollen og foreldrenes betydning 

Foreldre har stor innflytelse på sine barn. Man går foran som rollemodell, og da er det viktig å være obs på hva en formidler gjennom handlinger og holdninger. Ungdom trenger tydelige grenser og grenseløst med kjærlighet. Dette er noen av det vi skal snakke om på dette foreldretreffet.     

Alle foresatte på skolen er invitert til dette foredraget i Sterk&Klar. Det er viktig at du møter selv om du kanskje har vært på dette treffet tidligere med eldre barn. Dette er en god anledning til å bli kjent med de andre foreldrene og prate om grensesetting, skole- og oppvekstmiljø.