Foreldretreff med om psykisk helse og sosiale medier

Ungdatatallene viser at det er stadig flere ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager. En av fem gruer seg til å gå på skolen, og en av ti oppgir at de ikke har en fortrolig venn. Samtidig bruker ungdom mer tid på sosiale medier enn tidligere. Hvordan kan foreldre påvirke den psykiske helsen til barna sine og hvilken effekt kan bruken av sosiale medier ha på barn og unges psyke?

Alle foresatte bør få med seg dette foredraget i Sterk&Klar. Dette er en god anledning til å bli kjent med de andre foreldrene og prate om grensesetting, klasse- og oppvekstmiljø.