Foredrag i Fjellheim Velkomstbarnehage

apr
Drammen
(heldags)

Sterk& Klar Intro holder foredrag i Fjellheim Velkomstbarnehage i Drammen Kommune på en foreldremøtedag. De kommer til å invitere andre instanser som for eks. barnevernet, helsestasjon osv. Intro skal presentere seg og bidra til at foreldrene får en økt forståelse om jobben vi gjør med hensyn til rusforebygging i Norge og foreldreengasjementets viktighet.