Foredrag hos Helsfyr Voksenopplæring

sep
Helsfyr VO
(heldags)

Sterk&Klar Intro holder foredrag om rusforebygging for minoritetsforeldre for Helsfyr Voksenopplæring med fokus på livsmestring, trivsel og folkehelse.

Kursholder

Jevi Majid Kursholder Sterk og Klar Intro
Se e-post