Foredrag hos Helsfyr Voksenopplæring

sep
Helsfyr VO
(heldags)

Sterk&Klar Intro holder foredrag om rusforebygging for minoritetsforeldre for Helsfyr Voksenopplæring med fokus på livsmestring, trivsel og folkehelse.

Kursholder

Jevi Majid
Jevi Majid Kursholder Sterk og Klar Intro
484 69 196
Se e-post