Foredrag om rusmidler, forebygging og foreldrerollen

Ungdatatall viser at det skjer et hopp i alkoholbruken blant ungdom når de begynner på videregående, og selv om cannabisbruken blant norsk ungdom er veldig lav skjer det likevel også en økning i bruken av dette. De aller fleste er myndige når russetiden går i gang, men hvordan kan man som forelder likevel bidra til at ungdommene får en tryggere russefeiring? Hva er viktig å vite om cannabis og andre illegale stoffer og hvordan kan foreldre fortsatt være en støtte for ungdommene sine når de er på videregående skole?

Dette er noen av spørsmålene vi vil besvare i dette foredraget. Vi setter av tid til at foreldrene kan reflektere sammen med de andre i foreldregruppen.