• Målgrupper: 
  • Sterk&Klar-skoler,
  • SLT-koordinatorer, 
  • Skoleledere, helsesykepleiere, sosiallærere, lærere osv. på grunnskole og VGS
  • Foreldrerepresentanter, f.eks. FAU
  • Utekontakter, natteravner, helsestasjoner for ungdom
  • Organisasjoner, studenter, andre interesserte
 • Pris: Gratis! (Hvis du er påmeldt, og uteblir uten å melde forfall innen kl. 09.00 samme dag, fakturerer vi et no-show-gebyr på kr. 750,-)
 • Bevertning: Lunsj