Tusen takk til alle som deltok og bidro til at det ble et godt seminar med mange spennende samtaler. 

Husk at alle som svarer på evalueringen er med i trekningen av et universalgavekort på kr. 300,-

Vi har fått innledernes tillatelse til å dele noen av presentasjonene med dere: 

Informasjon om arrangementet:

  • Målgrupper: Politikere, enhetsledere i kommunen og andre byråkrater; SALTO-koordinatorer; skoleledere, helsesykepleiere, sosiallærere osv, på grunnskole og VGS; foreldrerepresentanter, f.eks. FAU; utekontakter, natteravner, helsestasjoner for ungdom; organisasjoner, studenter, andre interesserte. 
  • Pris: Gratis! (Hvis du er påmeldt, og uteblir uten å melde forfall innen kl. 09.00 samme dag, fakturerer vi et no-show-gebyr på kr. 250)
  • Bevertning: Lett bevertning

Vi har lignende arrangementer andre steder i landet. Gå til hovedsiden for fagseminarer.

PROGRAM 

Det vil bli pauser underveis. 

Åpning

v/ Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen

Normene i normalbefolkningen er av særlig stor betydning for det totale forbruket av rusmidler – også alkohol. Vi voksne har et særlig ansvar for å beskytte barn og unge, men også risikoutsatte voksne. Med Drammens store befolkning følger et stort ansvar for å forvalte alkoholpolitikken. Hvilke prioriteringer og virkemidler er viktige for kommunens forebyggende arbeid?

Erfaringer med cannabislegalisering(20 min.)

v/Stig Erik Sørheim, Internasjonal leder i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan

Det er ti år siden de første del-statene i USA legaliserte cannabis. Dette var første gang cannabis ble en lovlig, kommersiell handelsvare. Senere har flere andre delstater fulgt etter, og i 2018 åpnet de lovlige markedene i Canada. Ti år er ikke lang tid i den store sammenhengen, men vi kan begynne å trekke noen lærdommer av erfaringene. Hva skjer egentlig med bruken når cannabis blir lovlig? Hvordan utvikler det nye, lovlige cannabis-markedet seg? Og vet vi noe om eventuelle positive eller negative konsekvenser av legaliseringen?

Politiets rolle i det rusforebyggende arbeidet (20 min.)

v/ Geir Oustorp, politioverbetjent og seksjonsleder

Forebyggende ved Drammen politistasjonsdistriktHvordan jobbe tverrfaglig og tverretatlig med bruk av narkotika og da særlig mot de unge? Hvordan jobber forebyggende seksjon i Drammen mot ungdommen og mot foreldre i denne evige kampen?

Forebygging i Drammen – SLT-modellen (20 min.)

v/ Nina Line Midttun, SLT-koordinator i Drammen kommune

Rusforebygging i kommunen skjer på mange arenaer og som et samarbeid mellom flere aktører og tjenester. Nina Line vil fortelle om hvordan samarbeidet i SLT strukturen bidrar til rus-forebyggende arbeid på flere nivåer i organisasjonen og vise eksempler fra utvalgte tiltak.

Hvor viktige er foreldrene i det forebyggende arbeidet? (20 min.)

v/ Eli Marie Wiig, seniorrådgiver Korus Sør

Vi vet at samspillet mellom for-eldre og barn er av avgjørende betydning for barnets utvikling. Vi vet også at foreldrene har stor påvirk-ningskraft overfor barna, dette bekrefter barna selv i ungdataundersøkelsene. Hvordan kan vi tilrettelegge for at foreldre på best mulig måte er aktive og bevis-ste i det rusforebyggende arbeidet?

Meningsutveksling og spørsmål