Gry-Janicke har erfaring fra organisasjonen Natteravnene, hvor hun har jobbet som nasjonal koordinator med fokus på å trygge nærmiljøer rundt om i landet, i tillegg til at hun underviser ungdom i Demokrativerkstedet på Utøya. Hennes hjertesaker er arbeid for barn og unge, og hun er sterkt engasjert i forebyggende innsats rettet mot rus og kriminalitet i samfunnet.