Malén Stensgård Høyland er utdannet sykepleier og har siden engasjert seg for akuttmedisin. Nå jobber hun på akuttmottaket ved Stavanger universitetssykehus og tar med seg god kompetanse og historier fra dette arbeidet. Malén bruker humor og skaper engasjement med gjenkjennelige eksempler fra eget liv, både privat og profesjonelt.