Mari Prytz Malmanger er utdannet sosionom og har jobbet med ungdommer på ulike arenaer siden 2012. Mari jobber til daglig i Ungdomsteamet i Sandnes hvor hun driver med oppsøkende arbeid, individuelle samtaler med ungdom og foreldreveiledning. Hun har mange nyttige erfaringer å dele med dem som er nærmest ungdommen og er opptatt av at ungdommer skal ha en best mulig ungdomstid.