Roy Henning er en dyktig Sterk&Klar formidler, som engasjerer publikum med sine erfaringer og sin humor. Han har god kjennskap til forebyggende arbeid etter mange år som politibetjent, og har mange gode råd til foreldre. Roy Henning er engasjert i ungdom, forebygging og foreldrerollen på en måte som skaper engasjement i foreldregruppene han møter.