Håvard Høyland er en erfaren Sterk&Klar formidler som lenge har spesialisert seg på det kriminalitetsforebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. Han har en variert bakgrunn fra ulike roller knyttet til dette arbeidet både i politiet og kommunen. Håvard har ett sterkt og smittende engasjement ungdom, forebygging og foreldrerollen. Han formidler budskapet i programmet med engasjement, humør og med mange gode og gjenkjennelige eksempler fra sitt eget hverdagsliv.