Arne Klyve er samfunnsviter, forfatter og seniorrådgiver på rusfeltet. Han har skrevet en rekke bøker, blant annet «Sinte, unge, villfarne menn» (2016), samt Bufetats hefte «Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. Ærlighet, humor og utholdenhet». På rusfeltet har han særlig vært opptatt av unges oppvekst, foreldrerollen og i de senere år også besteforeldrerollen. Han holder ofte foredrag for fagfolk, studenter og andre målgrupper.