Vil du bli med i korpset av kursledere som holder rusforebyggende treff for ungdomsforeldre?

Vi søker en utadvendt og ansvarsbevisst person med erfaring med å være en voksen for ungdom, for eksempel i egen familie, på jobb eller i frivillig arbeid. Obligatorisk opplæring. Honorert. Lar seg lett kombinere med annet arbeid.

Send søknad

Foresatte er de viktigste rusforebyggerne i ungdommenes liv. Sterk&Klar er IOGTs prosjekt som støtter og styrker de voksne i deres rolle som ungdomsforeldre. I samarbeid med skolene holder vi samlinger for foresatte fire ganger i løpet av årene på ungdomsskolen.

Sterk&Klar har som mål å legge til rette for en rusfri ungdomstid ved å gi foreldre verktøy og kunnskap om ungdom i dagens samfunn. Vi tar opp temaer som oppdragerrolle, grensesetting, motivasjon og oppmerksomhet, alkohol. cannabis, psykisk helse og sosiale medier – og skaper et rom for at foresatte kan snakke sammen om disse temaene og samarbeide seg imellom.

Les mer om Sterk&Klar på www.sterkogklar.no.

Nå ønsker vi å nå enda flere skoler og foresatte, og vil derfor styrke korpset av formidlere som er kursledere på treff på skolene.

Vi søker en person som:

  • er utadvendt og ansvarsbevisst
  • har erfaring med å være en voksen for ungdom, for eksempel i egen familie, på jobb eller i frivillig arbeid.
  • liker formidling, det er en fordel å ha erfaring med å holde kurs og lede gruppearbeid
  • kan holde minst tre treff i året

Å være formidler lar seg lett kombinere med annet arbeid.

Som formidler har du ansvar for å:

  • Følge IOGTs intensjoner og retningslinjer
  • Delta på obligatorisk opplæring (16.-17. oktober i Oslo)
  • Lage et personlig introduksjonbrev til skolene basert på vår mal
  • Være formidler (kursleder) på minst tre treff i året
  • Skrive en enkel rapport fra treffene du har

I tillegg til den obligatoriske opplæringshelgen tilbyr vi ulike former for faglig påfyll, blant annet en fagdag i januar.

IOGT dekker reise og utgifter du har i forbindelse med vervet som formidler. Treff på skolene honoreres med kr. 2.000 per treff (skattefritt hvis du ikke tjener mer enn 10.000 i året i IOGT).
Vi stiller ingen krav til formell kompetanse, men vektlegger personlig egnethet. Vi trenger formidlere i hele landet. Opplæring blir gitt.

Interesserte bes sende en kort søknad innen 1. oktober. Vi ønsker at du oppgir relevant erfaring og forteller om din motivasjon for å bli formidler. Send søknad.

Ved eventuelle spørsmål om oppdraget kan du kontakte prosjektsekretær Christoffer Larsen på christoffer.larsen@iogt.no.

18.30-20.00 27. oktober 2021