Foredrag fra Sterk&Klar-fagseminaret

De viktige voksne - hvordan tilrettelegge for en god ungdomstid var tittelen på fagseminaret 23. januar 2018. 

I Sterk&Klar er vi opptatt av løfte betydningen av hvilke påvirkningsmuligheter voksne har som forebyggere og rollemodeller. Gjennom spennende innledninger fra dyktige fagpersoner fikk foreldre og andre voksne kunnskap om og verktøy knyttet til rusforebygging, forebygging av mobbing og utenforskap, sosiale medier og bruken av dette blant unge, og hvordan forbedre og styrke foreldresamarbeidet.

Foto: Shutterstock

18.30-20.00 27. oktober 2021